ILLUSTRASJONSFOTO: IRENE FLATNES HALDIN
ILLUSTRASJONSFOTO: IRENE FLATNES HALDIN

Skal virkelig fylkesgrensa begrense friheten?

Hvordan kan fylkespolitikerne i Vestland være bekjent av det elendige kollektivtilbudet vi har lengst sør i fylket? Jeg er en 17 år gammel jente som har et stort behov for kollektivtransport. Jeg bor i Sveio, som er en liten bygd helt sør i Vestland. Når man er på min alder, er det mest fristende å være med venner på fritiden. Siden jeg, og nesten alle andre ungdommer i Sveio går på videregående skole i Haugesund, er det ofte der jeg har mulighet til å være med venner på fritiden. Dette blir vanskelig når busstidene mellom Sveio og Haugesund er såpass dårlige. Hvis jeg først har planer om å være i Haugesund etter skoletid er det helt uaktuelt å dra hjem først siden distansen mellom Sveio og Haugesund er såpass stor.

Når jeg først er med venner eller på andre aktiviteter i Haugesund må jeg planlegge godt hvordan jeg skal komme meg hjem. Mister jeg en buss må jeg ofte vente 3 timer på neste. Etter at skolebussen kjører hjem til Sveio er det bare to busser som går hjem, hvor den siste bussen går 19.45. For ei 17 år gammel jente er det ikke dritkult å måtte dra hjem før klokka 20. Og ikke kom her å si at Kystbussen går ofte. Det er en langdistanserute som koster fire ganger så mye som Skyss-bussen. Jeg føler at Sveio blir glemt av fylkeskommunen siden det er den kommunen som ligger lengst sør i Vestland.

Fortvilar over busstilbodet

Ungdomstida er en viktig del av livet, og en viktig del av ungdomstida er å være sosial og få mer frihet ettersom man blir eldre. Bor man på en liten plass som Sveio kan man føle seg innestengt siden det er så lite å finne på. Med bedre busstider får ungdommer sjansen til å føle på frihetsfølelsen samtidig som man lærer seg å bli mer selvstendig.

Det er viktig at vi ikke blir for vant til tanken på at foreldre kan kjøre ungene sine fram og tilbake. Buss er mer miljøvennlig siden det er plass til mange i en buss. Det er også mer praktisk. Voksne personer i Sveio tar ikke buss. De er vant til at det sjelden går buss, og at det derfor er altfor upraktisk. I sommer senket Skyss prisene på billettene mellom Sveio og Haugesund, men Skyss forteller at det ikke er flere som tar bussen. Det er fordi busstilbudet er for dårlig. Det er forståelig at de voksne ikke tar buss, og det er vanskelig å få dem til å endre vanene. Da er det ekstra viktig at vi lærer opp ungdommene til at bussen er et effektivt og bra framkomstmiddel, men det kan kun gjøres ved hjelp av hyppigere avganger.

Bedre busstider kan indirekte påvirke den mentale helsen hos både voksne og barn/ungdom på en god måte. Barna får mer frihet til å være med vennene sine og finne på andre aktiviteter på fritiden. Foreldrene får bruke tiden de ikke kjører barna sine på andre ting, for eksempel å slappe av og bruke tiden sin på ting som gjør dem glade. Foreldre har også rett på fri, men dette kan bli vanskelig hvis hele ettermiddagen deres går ut på å lage middag og stelle i huset i tillegg til å kjøre ungene sine hele tiden.

Akkurat nå er det ifølge fylkeskommunen 198 elever fra Sveio som går på videregående skole i Haugesund, og dette kommer til å øke med åra. Hvis vi ikke fikser bussproblemet nå, vil det bli et større problem senere.

Sveio er langt i fra Bergen, men vi valgte å bli i Vestland med løfte fra fylkesordføreren om at Sveio er viktig for Vestland. Nå er det på tide at politikerne viser at Sveio betyr noe for Vestland fylke. Det er på tide med et skikkelig løft for kollektivtransporten mellom Sveio og Haugesund. Vi trenger hyppigere avganger, ellers legger politikerne til rette for en ny generasjon med bilister som burde tatt buss.

Malene Odland Hov

Skuleelev, Førde