Elisa Waagen er utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.
FOTO: ARBEIDARPARTIET
Elisa Waagen er utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. FOTO: ARBEIDARPARTIET

Billigere kvalitetsbarnehager for en ny tid

Under høyreregjeringa økte barnehageprisen år for år. Noe av det første Arbeiderpartiet gjorde da vi kom i regjering var å senke maksprisen for barnehager. I regjeringas nye barnehagestrategi skal vi fortsette jobben for å holde barnehageprisene nede, og øke andelen barnehagelærere. Det er bra for lommeboka, og bra for barna.

Hver dag går nær 270 000 barn i en barnehage. Vi vet at barnehagetiden betyr mye for barnas muligheter både på skolen og videre i livet. Derfor vil regjeringa fjerne økonomiske barrierer. Vi vil vurdere strengere regulering av hva barnehager kan ta betalt for maten barna får servert i barnehagen. I tillegg vil vi gjennomgå og vurdere moderasjonsordningene. Ved å holde barnehageprisen lav, senker vi terskelen for å delta, og flere blir med.

Støre-regjeringen har allerede redusert maksprisen i barnehage i to budsjettrunder, slik at familier sparer 3465 kroner årlig sammenlignet med høyreregjeringens budsjettforslag. I tillegg har vi også innført gratis barnehage fra hvert tredje barn, og gratis barnehage i nordområdene.

Ikke bare skal barnehagekostnaden holdes nede, men vi skal også styrke kvaliteten på barnehagetilbudet. Nok dyktige ansatte er helt avgjørende for kvaliteten. Vårt mål er at barn skal få et mer likeverdig barnehagetilbud uavhengig av hvor i landet barnehagen ligger eller hvem som driver barnehagen.

Regjeringa skal jobbe for at:

  • minst 60 prosent av de ansatte er barnehagelærere (mot 44 prosent i dag), og at flere av disse har mastergrad.
  • minst 25 prosent av de ansatte er fagarbeidere.

Ved å gi de ansatte flere kollegaer med barnehagelærerutdannelse, møter ungene og foreldrene en barnehage med enda høyere kvalitet, og allerede i år styrker vi satsingen på etter- og videreutdanningstilbudet for ansatte og barnehagelærerutdanningen med til sammen 230 millioner kroner.

Vi skal ta barnehagen inn i en ny tid, og jeg gleder meg til at vi skal gjøre det i samarbeid med både kommunene, private barnehageeiere og ansatte med lang erfaring og verdifull kompetanse.

Elisa Waagen

Utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet