Det er trist om den økonomiske situasjonen er med på at barn og unge faller utenfor og ikke får deltatt i en eller annen organisert aktivitet sammen med andre jevnaldrende, skriver Carl Enoksen.
Det er trist om den økonomiske situasjonen er med på at barn og unge faller utenfor og ikke får deltatt i en eller annen organisert aktivitet sammen med andre jevnaldrende, skriver Carl Enoksen. FOTO: Privat

«Sveio Høyre ønsker å innføre fritidskort»

FNs barnekonvensjon slår fast at alle barn og unge har rett til fritid og lek, og til å delta i kunst- og kulturliv. I løpet av inneværende kommunestyreperiode ble Sveio Høyre sitt forslag om å søke på å få delta i den nasjonale ordningen som regjeringen Solberg innførte beklageligvis nedstemt av flertallet i formannskapet.

Sveio Høyre ønsket at det skulle søkes. Dessverre gikk ordføreren og flertallet i formannskapet mot at administrasjonen skulle søke. Administrasjonen hadde ikke tid til å prioritere dette. Likeledes har dagens rødgrønne regjering fjernet forsøksordningen med fritidskort. Forstå det den som kan!

Fritidskortet er ment som et tilskudd på 800-1.000 kroner per halvår for barn og ungdom i alderen 6-18 år. Vi i Sveio Høyre mener at flere barn og unge med en slik ordning kunne deltatt i organiserte fritidsaktiviteter. I den spesielt krevende økonomiske tiden som er i dag er det dessverre slik at for noen må kontingent og treningsavgift vike, det blir prioritert vekk på grunn av andre høye og forpliktende kostnader.

Det er trist om den økonomiske situasjonen er med på at barn og unge faller utenfor og ikke får deltatt i en eller annen organisert aktivitet sammen med andre jevnaldrende. Slike aktiviteter kan være idrettslaget, drillen, skolekorps, 4H, karate, speideren, kulturskolen, paintball osv.. Det tilskuddet som er ment med fritidskortet kan dekke for eksempel kontingent, deltakeravgift og spillerlisens.

Innføring av fritidskortet er ment som et tett samarbeid med frivilligheten, lag og organisasjoner. Gode systemer er etablert for dette i andre kommuner. Dette kan vi også få til i Sveio.

Sveio Høyre ønsker å innføre fritidskort slik at barn og unge får delta på minst en organisert aktivitet. Ved å gi flere barn og unge muligheten til å delta i organisert aktivitet vil det bidra til både inkludering, samt gi positivt utslag for folkehelsa.

Grunnlaget for god helse både fysisk og psykisk bygges best fra tidlig i livet. Ved at så mange som mulig får delta i minst en aktivitet på fritida økes trivselen og utenforskap forebygges. Jevnlig deltakelse sammen med andre skiller seg dessuten fra det å kjøpe enkeltopplevelser og det å være utenfor et fellesskap.

Vi i Sveio Høyre er tilfreds med at det er andre partier som tar til orde for å få innført en ordning med fritidskort! Og til de som ikke ønsket dette innført i Sveio vil jeg si som i fjellvettreglene – det er ingen skam å snu!

Sveio Høyre vil gi muligheter for alle!

Carl Enoksen
4.kandidat Sveio Høyre

André Mundal Haukås
Orførerkandidat. Sveio Høyre