Huset ståande tomt, og tømmerstova blei etter kvart riven. Inne i murane som framleis står, har det vakse opp ei stor selje.
Huset ståande tomt, og tømmerstova blei etter kvart riven. Inne i murane som framleis står, har det vakse opp ei stor selje. FOTO: Bodil Hagen

Selja på Hovda

Her ser me murane av det som tidlegare var ei stove. Stova var tømra og murane rundt verna mot vind og ver.

Stova er truleg det fyrste huset på plasset, som blei bygd då Samsom Ingebrigtson Rossehaug bygsla her på Hovda  i 1853.

Då var eldstedottera Anne Marta (f. 1852) med. Anne Marta, eller Samsons Marta, som ho blei kalla. Samsons Marta, som blei ugift, blei buande i stova heilt til ho døydde i 1943 eller 1944.

Eldre folk hugsar henne og gravferda då det var båreandakt med open kiste på låven, før dei bar kista gjennom utemarka til Nordskog og vidare  på Tjernagelsvegen til Sveio kyrkje.

Etter at Marta døyde blei huset ståande tomt og tømmerstova blei etter kvart riven. Inne i murane som framleis står, har det vakse opp ei stor selje.

Bodil Hagen