Annonser

Annonser er viktige for lesarane våre. Mange lag og organisasjonar lyser ut sine aktivitetar her, så vel som annonsørar som har forskjellige produkt å selja og promotera.

Til onsdag 12. april lagar me tradisjonen tru ei påskeavis med mykje kjekt lesestoff, denne utgåva går og ut i stordistribusjon i Sveio.

Ta gjerne kontakt under om du ønskjer pristilbod eller setja inn ei annonse. Me gir gjerne rabatt dersom det er ønskje om fleire innrykk.

Modulkart 2017 • Mini-guide: Slik les du modulkart