Bygg og bu

Her ser du eit panel der alle panelborda bortover har fått krympesprekkar, og du kan sjå rett ned på bart treverk.

Februar er beste den månaden å måla panel

Abonnement
Torkel Hamre har solcellepanel på to sider av hustaket.

– Godt nøgd med solcelleanlegget

Abonnement
Salskonsulent Bjørn Storebø i Valvatne Bygg viser oss rundt på feltet Steinhaugmarka. Ovanfor steinmuren bak han kjem det også ei tomt for einebustad.
Ti av tolv bueiningar i første byggetrinn er selde:

Byggestart i mai på Steinhaugmarka

Abonnement
Steffen Fylkesnes i Bømlo Hus framfor ei av einebustadtomtene som blir klargjort for støyping av ringmur.

Har selt seks av åtte bueiningar

Abonnement
Thor Thingbø framfor ruinen frå krigens dagar der han og kona ønskjer å byggja på for ny bruk.

Vil byggja på krigsruin på Nesheim

Abonnement
Bildeserie
Her i verkstaden blir idéar gjort om til både praktiske ting og pyntegjenstandar. Snikkarmeister Fylkesnes har eigen logo og har investert i svijern til å merka produkta sine. 

Tryllar med tre

Abonnement
Når skjeggkre er påvist, bør ein kontakta sertifiserte skadedyrmotkjemparar. Skjeggkre, som er nattaktive, kan spreia seg raskt og klemma seg gjennom ørsmå opningar.

Vinn kampen mot skjeggkre

Abonnement
Her kan ein sjå alle gjenbruksbutikkane i Sveio og i nærleiken. Kvar raude prikk er ein butikk.

Store skattar til små summar

Abonnement
Gamal eller ny? Koseleg eller kul? Blant eldstader har ein mykje å velja mellom, og kvart val har sine fordelar.

Sjarm som held deg varm

Abonnement
Bjørn Storebø
Blinkhus Valvatne
Steinhaugmarka
Hopp

Hoppande glad over å ha landa eigedomsprosjekt

Abonnement
Gry Kristin Karlson og Aimar Hansen hjelper deg gjerne på stasjonen, og har nokre råd du godt kan følgja før du kjem med tilhengaren.

Pussa opp eller rydda ut? Her er nokre tips frå SIM

Abonnement
For ei som er oppteken av Cabincore, er det å bu ved vestlandskysten ei gåve. — Me finn mellom anna drivved etter stormar. FOTO: CHARLOTTE MARIE HELGESEN

Har hyttestil i heimen

Abonnement
Britt Helen Kallevik Grutle er eigar og dagleg leiar i Sveio Byggsenter, den einaste verksemda i sitt slag i Sveio kommune.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Bygger vidare på farsarven

Abonnement
Svein Erik Bjelland har fleire gode straumsparetips.
FOTO: THOMAS VALLESTAD DRAGESET

— Spar straum lurt i staden for heile tida

Abonnement
Anne Vierdal og Simen Hansen fann eit hus med særpreg då dei først valde å slå seg ned i Sveio.
ALLE FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Fall pladask for «K-huset»

Abonnement
Bildeserie
Brita Flornes og Øyvind Særsten med hunden Bobbie framfor det nyrestaurerte gardshuset frå 1600-talet.
FOTO: EINAR VESTVIK

— Det einaste me har tatt vare på er fire innerdører og loftstrappa

Abonnement
Stolte huseigarar, Tove Austreim Jacobsen og Bernt Hilmar Jacobsen, framfor«Gamlahuset» sitt i Sveio sentrum. Huset stod til nedfall, men framstår nå flottare enn nokon gong.
Nå er huset restaurert:

– Betre enn nokon gong!

Abonnement
Slik ser Valevåg strandpark ut på teiknebrettet.

Treg start på prosjektet som har «alt»

Abonnement
bustadfelt Sveioåsen

Håpar mange kan tenkja seg å byggja på nytt byggjefelt

Abonnement
ETOK andreas ekrheim tømrar auklandshamn øklandsnes

Andreas (33) har spesiell omtanke for eldre bygg

Abonnement