Illustrasjon med fylkesvåpena til Vestland og Rogaland.
Illustrasjon: Vestavind

Kvifor, fylkesordførar Askeland (Sp)?