Slik ser planområdet for den nye 9-holsbanen ut.
ILLUSTRASJON: SVEIO KOMMIUNE
Slik ser planområdet for den nye 9-holsbanen ut. ILLUSTRASJON: SVEIO KOMMIUNE

«Sveio Golfpark har ødelagt nok natur»