Jeg personlig vil hverken se eller høre den nye veitraseen hjemmefra, og vil ha nytte av å få drenert vekk litt myr, og jeg får noe kroner i kassen. Så jeg kunne latt være å bry meg, skriver Egil M. Misje.
Jeg personlig vil hverken se eller høre den nye veitraseen hjemmefra, og vil ha nytte av å få drenert vekk litt myr, og jeg får noe kroner i kassen. Så jeg kunne latt være å bry meg, skriver Egil M. Misje. FOTO: Einar Vestvik

«En liten oppklaring fra Færås angående ny vei Bua-Sveio»

Det har vært en spesiell opplevelse å på nært hold å se hvordan planarbeid foregår i offentlig regi. Jeg var for så vidt innforstått med at eiendomsrett er en illusjon, men å oppleve å bli fullstendig oversett og ignorert på nært hold er allikevel skremmende.

Jeg hadde besøk på tunet av M. M. Hovda i 2015 som den eneste som har tatt personlig kontakt i forbindelse med planarbeidet. Vi snakket da om en trase som gikk langs Skarhautjørna med sykkel- og gangsti. Dette sa jeg meg ikke uvillig til hvis det var greit for de andre grunneierne.

Så får jeg et brev om at det skal gjøres grunnboringer. Igjen regner jeg med at det blir tatt kontakt, men nei. En søndag ettermiddag kommer Norconsult med en borerigg, belter over gjerde mitt med naboen som vitne og borer en helt annen plass enn det vi var enige om.

Da begynte jeg å ane ugler i mosen. Så kommer folkemøtet der jeg blir presentert for en helt annen trase enn den jeg var forespeilt, der veien uten sykkelsti er plassert mellom mine to naboer med senterlinje vei 20 meter.  fra den nye driftsbygningen til Jeroen Bode med 80 km fartsgrense, og for oss som har opplevd Bømlinger på ferjejakt går det nesten ikke an forestille seg hvordan det blir nå med skikkelig rettstrekk.

Så har jeg blitt beskyldt for å være mot vei og samfunnsutvikling. Det vil jeg på det sterkeste avvise, men jeg våknet altfor sent og innså at alt planarbeid på min eiendom foregikk over hodet på meg

Så gikk jeg på kommunehuset, snakket med Gro O. Kyvik og ba om at de måtte flytte traseen 400 meter nærmere meg. Da ville veien kommet bort fra hus og folk, for det som har provosert meg vanvittig er at det blir skrevet ikke mindre enn 5 ganger i planarbeidet at det vil være en fordel for lokalbefolkningen og få veien vekk fra hus og folk. For deretter å plassere veien omtrent på inngangsdøra til mine naboer.

Dette ble kontant avvist av kommunen på grunn av at det var observert en rødlistet fugl. Så en fugl som kan fly betyr  tydeligvis mer for kommunen enn folk.

Når det gjelder folk langs eksisterende trase som ser lyst på å få vekk veien, det har jeg stor forståelse for, men det er faktisk ingen av de som bor langs eksisterende vei som ikke med åpne øyne har bosatt seg langs en vei.

Når det gjelder den politiske behandlingen er det faktisk noen hederlige unntak som har satt seg inni saken og ser ga galskapen med å ha 2 fylkesveier parallelt fra Bua til Sveio, for det å kalle eksisterende vei for sykkel- og gangsti er intet mindre enn latterlig!

Det er faktisk hovedferdselsåren for alle som bor fra Nesheim i nord til Lyngholm i sør. Der skal bussene, reovasjon osv. gå, tungtrafikken fra steinbruddet på Skiftestadveien, og det å ha fantasi til å kalle dette for en sykkel- og gangsti er ufattelig.

Kan heller ikke unngå å nevne Senterpartiet som har kjøpt rådmannens og statsforvalterens begrunnelse for å ikke bruke eksisterende trase. Sitat «…ny veg i dagens trase er eit dårlig alternativ med omsyn til dei nasjonale verdiane til jordvern og landbruksomsyn».

Det er så åpenbart feil at det trenger ingen ytterlig  kommentar. Og det eneste argumentet til «landbrukspartiet» er «men vi må jo ha vei».

Jeg personlig vil verken se eller høre den nye veitraseen hjemmefra, og vil ha nytte av å få drenert vekk litt myr, og jeg får noe kroner i kassen. Så jeg kunne latt være å bry meg, men da jeg leste det etiske regelverket til Vegvesenet og ser at ingenting av det er fulgt opp, blir jeg skikkelig provosert over behandlingen av grunneierne.

Har også prøvd å få kontakt med Bua Bygdelag for å se på alternativ til trase, men det er vist uinteressant å snakke med «veimotstandere»

Egil M. Misje
Færås i Sveio

Sveio Senterparto sitt svar:

«Avklaringar frå Sveio Sp om ny Fv. 541»