Ingen sykler eller går en kilometer omvei om Nordskog for å komme til Sveio. Nei, de kommer til å bruke den nye veien uten sykkel og gangsti, skriver Egil M. Misje.
Ingen sykler eller går en kilometer omvei om Nordskog for å komme til Sveio. Nei, de kommer til å bruke den nye veien uten sykkel og gangsti, skriver Egil M. Misje. FOTO: Einar Vestvik (arkiv)

«Tilsvar Ole Velde og Sveio Senterparti»

Takker Ole Velde for responsen på innlegget mitt, og for en hyggelig telefonsamtale. De andre aktørene i saken har valgt den velkjente,velbrukte og ofte vellykkede strategi å tie ting i hjel.

Du hopper behendig over det jeg anklaget dere for, nemlig begrunnelsen for å ikke bruke eksisterende trasé. Så dette handler ikke om vei/ ikke-vei,men om trasévalg. Sitat: «…ny veg i dagens trasé er eit dårlig alternativ med omsyn til dei nasjonale verdiane til jordvern  og  landbrukomsyn».

Så hvis Senterpartiet mener det er «landbruksomsyn» å dele seks gårdsbruk med en ny trasé så tar jeg det til etterretning.

Jeg vil spesielt nevne et av de største melkebrukene i Sveio som får omtrent all dyrka mark skilt fra driftsbygningene med en vei uten undergang og 80 km fart.

Når det gjelder trafikksikkerhet klarer jeg ikke å se at den blir så fantastisk, enhver som har eller har hatt barn, vet at ingen sykler eller går en kilometer omvei om Nordskog for å komme til Sveio. Nei, de kommer til å bruke den nye veien uten sykkel og gangsti.

Du nevner at det bare er Senterpartiet som får pepper i denne saken og det har du forsåvidt rett i, men de andre medspillerne deres forventet jeg ingenting fra.

Men jeg kan ta SVs representant som tilsynelatende er veldig opptatt av naturvern, men som stemmer for dette trasévalget, der gytebekken til et av Norges mest kjente fiskevann (kjent for veldig stor fisk) skal legges i rør.

Maritjørna eller Goavatnet som det kalles i de kretser, der er laget program om på TVNorge og det er nesten daglig folk med fluestang  som ligger i telt og fisker der.

Det har forundret meg at ingen i jeger og fisk har protestert, men det har kanskje ingen innvirkning på miljøet at trafikken dundrer over hodet på fisken?

Egil M. Misje

Sveio Senterparti sitt innlegg:

«Avklaringar frå Sveio Sp om ny Fv. 541»