Gåveabonnement

Gje bort Vestavind til nokon du er glad i!

Gje vekk gåveabonnement til bestemor, utflytta sveibu, studenten – eller kanskje du ønskjer deg Vestavind i gåve sjølv? Bestill gåveabonnement ved å kontakte oss på mail: post@vestavind-sveio.no. Hugs å sende fullt namn og adresse på betalar og kven som skal ha abonnementet. Skriv kva type abonnement du ønskjer å gje bort i gåve (Sjå type abonnement og prisar nederst på sida her).

Sveio-plakaten er inkludert i alle nye heilårsabonnement (gjeld både komplett og digital). Skriv kva farge du ønskjer på plakaten – så har me både plakat og gåvekort klar til du kjem! Me sender gjerne gåvekortet i posten til deg, men Sveio-plakaten må hentas hjå oss.

Prisar 2022

Heilårspris:
Komplett: 875,- (Papiravis og digital tilgang)
Digital: 815,-

Halvårspris:
Komplett: 510,- (Papiravis og digital tilgang)
Digital: 470,-