Gåveabonnement

Gje bort Vestavind til nokon du er glad i!

Gje vekk gåveabonnement til bestemor, utflytta sveibu, studenten – eller kanskje du ønskjer deg Vestavind i gåve sjølv? Bestill gåveabonnement ved å kontakte oss på mail: post@vestavind-sveio.no. Hugs å sende fullt namn og adresse på betalar og kven som skal ha abonnementet. Skriv kva type abonnement du ønskjer å gje bort i gåve (Sjå type abonnement og prisar nederst på sida her).

Sveio-plakaten er inkludert i alle nye heil- og halvårsabonnement. Skriv kva farge du ønskjer på plakaten – så har me både plakat og gåvekort klar til du kjem! Me sender gjerne gåvekortet i posten til deg, men Sveio-plakaten må hentas hjå oss.

Abonnement – 2020 prisar

Heilårspris:
Komplett: 810,- (Papiravis og digital tilgang)
Digital: 775,-

Halvårspris:
Komplett: 470,- (Papiravis og digital tilgang)
Digital: 450,-

Gåve til studenten? 
Student digital heilår: 299,-
Student komplett heilår: 350,-