Send inn helsing eller gratulasjon

Ønskjer du å senda ei helsing i Vestavind, kan du fylla ut skjemaet under, eller senda oss ein e-post med bilde, namn og etternamn på den som får helsinga til tips@vestavind-sveio.no. Sidan kontoret er stengt, kan vi dessverre ikkje hjelpa til med å skanna bilder.
Fristen for å komma med i torsdagsavisa er måndag kl. 15.00.
For første avis etter påske, er fristen måndag 6. april.

Hugs fullt namn på gratulanten.

Send inn helsing

  • Godkjente filtyper: jpg, jpeg, png.