Sveio-historie

Minnast storebroren og eldste sonen: For første gong sidan gravferda i 1972, er alle søskena og mor samla på grava til Nils Magne. Frå venstre Henny Karin Drange, Rune Larsen, Karen Larsen, Harald Emil Larsen og Olav Larsen.
Leiken som enda fatalt

Mista eldsteguten i straumulukke

Abonnement
Ruth Fosse Eidsvåg i Einstadbøvoll helselag takkar 4H for flott servering under jubileumsfesten.

Einstadbøvoll helselag markerte 100 år

Abonnement
Einstadbøvoll helselaga si jubileumsbok blir trykka hos Værøy Identitet og Profil AS i Kopervik.

Hundre år med helse

Abonnement
På denne tida er nok klasserommet på Lid skule tømt for både elevar og lærar. Som me ser er det midt i slåtten, og det er truleg Ola Vågen som slår gras på nabogarden.

Gamle Lid skule

Abonnement
Olav Bøe (1925-2009) med pipe og hund. Ålfjorden i bakgrunnen.

Om treskeverk, bading og fiske

«Etter eit par år blei det kjøpt inn eit brukt treskeverk, som visstnok folk frå heile Sveio hadde aksjar i. Det var eit monster av eit treskeverk; det måtte vera minst to hestar for å flytta det»

Abonnement
skomakarutstyr

Nils Fjedle – siste omgangsskomakaren i Sveio

Abonnement
Søstrene Berta Gurine t.v. og Gunhild Marie Gregoriusdatter Staupe hos fotografen. Berta med dottera Anna Karine og sonen Sigvald. Gunhild med sonen Gregorius t.v. Anna Karine utvandra til Amerika, til liks med to av brørnes sine, Gregorius og Normann (ikkje avbilda her).

Emigrant-historie frå Selsåsvika

Abonnement
Gravferd på Kvalvåg. Det er truleg kista til Anna Olsdatter Bøe f. 1886 (bestemor til Olav Bøe) som her er fotografert i kyrkja.

I dei tider – om gravferder før i tida

«Flag på halv stang såg ein ikkje, då det var ingen som hadde flagstang. Men i staden for flag blei det pynta med grønt ved avkøyrslane etter vegen»

Abonnement
Olav Emil Vandeskog.

«Dei seier ikkje badn, fjedl, kodn, steidn lenger. Dei seier «den grønna sengå», ikkje «den grøna senjo». Meir som i byen.»

Me er omgjevne av influencerar, gamerar, naildesignerar, standup-komikarar, senioranalytikarar og ka dei nå kallar seg. Midt oppi dette står eg «me armane henjanes ne longs siene» og funderer på gamle ord.

Abonnement
det gamle talemålet

«Det går i badl» – og mange fleire ord og uttrykk frå det gamle talemålet

Abonnement
Dei siste åra Olav Bøe levde skreiv han mange artiklar der han tok for seg minne frå eit langt liv. På bildet over er han på gamle trakter der han ofte ferdast som gutunge. Her budde Krusen, ein mann som ingen visste sikkert kor kom frå. Krusen levde under elendige forhold, men klarte seg likevel på det som sjøen gav han. Artikkelen under skreiv Olav Bøe kort tid før han døydde.

Krusehytta på Kvalvåg

Abonnement
illustrasjon-bading-sigrund breistig

Om treskeverk, bading og fiske

Abonnement
– Interessa for historie har berre auka med åra, fortel Bjørg Marit Baustad Grastveit. Ho har skrive ei omfattande slektshistorie frå Nedre Økland der bestemor hennar Berta Gurine Økland Landråk vaks opp.

I fotspora til bestemor Berta

Omfattande slektshistorie frå Nedre Økland.

Abonnement
Losje Husafjell på tur (sommaren 1938?) med bilen til A. B. Haugland. Bilen vart og brukt til varebil og stutarute. Gustav Vihovde står til venstre, medan Theodor Fagerland sit på taket.

Frå hestelort til bileksos

Abonnement
BLIKKSTILLE: Her er ulykkesstaden med sundet i bakgrunnen fotografert frå Martinsholmen, som ligg like ved startpunktet for den fatale roturen. Kanskje var veret like fint og stille sommarsøndagen 31. juli 1870?

Drukningsulykka i Storavatnet sommaren 1870

Abonnement
Valen kapell frå 1707 har vore flytta fleire gonger, også brukt som skulestove, før kapellet blei rive og bygd opp og vigsla på nytt i 1949. For meir enn 150 år blei sju born gravlagt her på same dag.

Vil setja opp minnestein over sju barn som drukna

Abonnement
Har du høyrt om døypefonten frå Sveio, som enda opp som grisetrau på Vandaskog? Då Vestavind spurde kyrkjeverje Ottar Krakk om han kjende til historia, gjorde han det når han fekk tenkt seg litt om. Her har han på oppfordring henta fram fortidsminnet som stod gøymd bak ei dør i Sveio kyrkje.
Kyrkjeskatt fungerte som grisetrau:

Her er døypefonten i dag

Abonnement