Politikk

Hyttene blir alle like, teikna av arkitektfirmaet Rojo Arkitekter AS i Trondheim.

Dagsturhytte på veg til Emberlandsnipen

Abonnement
Slik ser arkitektfirmaet Vikanes Bungum for seg at ein ny symjehall ved Vigdartun og sentralidrettsanlegget kan sjå ut.

Samlar seg om symjehall ved Vigdartun

Abonnement
Kommunehuset er stengt for møter, så formannskapsmøtet blei gjennomført på nett.

Prioriterer E 134 og Hordfast

Abonnement
Slik ser arkitektfirmaet Vikanes Bungum for seg at ein ny symjehall ved Vigdartun og sentralidrettsanlegget kan sjå ut.

Ny runde om badeanlegg

Abonnement
Dronefoto: Vikse

Forbod mot overnatting i fritidsbustadar vedteke

I hovudsak skuldast overskridinga at vedlikehaldsbehovet ved den gamle bygningen har vist seg å vera større enn venta.

Overskriding på 9,5 millionar

Abonnement

Jaktar på ny kommunalsjef

Ja til meir fortau

- Eg reknar med at bedrifter også i Sveio kan få det vanskeleg, utan at eg vil peika på bransjar eller enkeltverksemder, seier ordørar Linn Therese Erve.

Samrøystes ja til smitteavdeling på SOS

Abonnement
Drosjenæringa i Sveio har mista 95 prosent av inntektene sine på grunn av korona, seier Helge Tofte. Han er leiar i Sveio og omegn drosjesentral DA.

Store konsekvensar for lokalt næringsliv

Abonnement
Dronefoto: Vikse

Tenk deg om før du drar på naustet

I hovudsak skuldast overskridinga at vedlikehaldsbehovet ved den gamle bygningen har vist seg å vera større enn venta.

Stenger alle skular og barnehagar

Byggearbeidet har starta for aktivitetshus for dei med nedsett funksjonsevne i kommunen.

Slik ser ein for seg det nye aktivitetshuset: – Eit allsidig og funksjonelt bygg

Thors Rike er sett på vent

Sveio vindpark, Steinar Nesse (t.v.), Maria Nesse, og Jan Thiessen i Solvind.

Vil bygga vindpark i Sveio

Abonnement
– Me saknar ein skikkeleg dialog, kommenterer t.v. Stian Nygård, Egil Meinich Misje, og Åshild Øritsland Våge. Her er dei i møte på kommunehuset for å få fleire svar når det gjeld detaljreguleringa for Fv. 541 Grimstveit-Sveio.

Stiller krav til vegplan

Abonnement
Rådmann Jostein Førre (f.v.), varaordfører Ruth Grethe Østebøvik Eriksen, ordførar Linn Therese Erve, Bjarte Stølås Storli, og Rune Teikari (FrP) på talarstolen.

Eit budsjett for heile kommunen

Abonnement
Maren Kristine Lye Bårdsen (Ap), Anne Vierdal (KrF) og Sondre Natås Strand (KrF) er nokre av dei yngste i Sveio-politikken. Bildet er tatt på det konstituerande kommunestyret 14. oktober i år.

Dei unge politiske røystene

Måndag kveld blei Linn Therese Erve offisielt sett som ordførar i Sveio for 2019-2023. Jorunn Skåden ønskte lukke til.

Erve konstituert til ordførar

Abonnement
Jorunn Skåden benk red

Takka for seg etter 12 år

Abonnement