Politikk

Illustrasjonsfoto

Ber om lokal støtte til folk i naud

Kommunestyret måndag var opent for publikum. Etter kvart kan ein også følgja med på internett.

Overføring av politiske møte på nett

Abonnement
Varaordførar Ruth Eriksen (Frp) (t.v.) var den einaste som argumenterte for samanslåing.

Framleis to råd

Abonnement
Vestavind 20. mai. Jon Bergmål, leiar i Sveio bondelag, viser på Miljødirektoratet sitt kart kor store område i Sveio som er vurderte til friluftsføremål.

Kom grunneigarane i møte

Abonnement

Endringar i alkoholpolitiske retningsliner

Mange må framleis ha heimekontor

- Me trur at det vil vera ærleg å seia at kor synleg vindkraft er, egentlig er det største problemet, seier Jan Thiessen i Solvind.

Ønskjer å utfordra kommunen

Abonnement
På ny arena: F.v. rådmann Jostein Førre, varaordførar Ruth Eriksen (Frp), ordførar Linn Therese Erve (Ap) og politisk sekretær Bjarte Stølås Storli under kommunestyremøtet i Vigdartun.

Rungande nei til vindkraft i Sveio

Abonnement
Leiar i Sveio Bondelag, Jon Bergmål, er redd for at kartlegging og verdsetjing av område for friluftsliv kan føra til framtidige problem for landbruket i Sveio.

Fryktar fleire konfliktar mellom turgåarar og bønder

Abonnement
Slik ser arkitektfirmaet Vikanes Bungum for seg at ein ny symjehall ved Vigdartun og sentralidrettsanlegget kan sjå ut.

Feil om fleirbrukshall

Slik ser arkitektfirmaet Vikanes Bungum for seg at ein ny symjehall ved Vigdartun og sentralidrettsanlegget kan sjå ut.

Utset planarbeid for fleirbrukshall

- Det er svært skuffande at fylkestinget ikkje ser verdiane av å knyta fylket saman med Hordfast, seier ordførar Linn Therese Erve (Ap).

Har starta på vegen mot Rogaland

Abonnement
Grunneigar Steinar Nesse (t.v.) og dottera Maria var skeptiske og ikkje interesserte då Jan Thiessen og Solvind først tok kontakt. Slik vil dei 199 meter vindmøllene sjå ut omtrent midtvegs mellom gardshuset og vindparken. Foto/montasje: Vestavind/Solvind

Forenkla søknad frå Solvind

Abonnement
Kommunehuset i Sveio.

Samrøystes om alkoholpolitikken

Abonnement
- Det er svært skuffande at fylkestinget ikkje ser verdiane av å knyta fylket saman med Hordfast, seier ordførar Linn Therese Erve (Ap).

Sveio på veg til Rogaland?

Abonnement
Leiar i Sveio IL, Lillian Rommetveit, er oppteken av at inneidrettar som volleyball og handball får koma i gang igjen.

Nå kan inntil 20 trena saman

Besteforeldre og barnebarn kan møtast igjen

Valfritt opplæringsmål for vaksne

Abonnement
Sveio omsorgsenter har vore stengt for besøk sidan 20. mai.

Rettleiar for besøk hos eldre

Sokneprest Arild Stensland kan ikkje seia noko om det blir gudsteneste for inntil 50 frammøtte i Sveio alt frå 10. mai.
– Eg vil avventa nærare informasjon frå bispedømmet, seier Stensland

Opnar for gudstenester og familiefestar