Politikk

40.000 til sjøhuset i Buavåg

Nye satsar for festeavgift

Abonnement
Ordførar Linn Therese Erve (Ap) leia frå kommunestyresalen, medan flesteparten av medlemmene var med via skjermar frå heimane sine.

Samrøystes ja til badeanlegget

Abonnement
Åpner vi opp for fort, kan vi miste kontrollen over viruset og spredningen, skriver statsminister Erna Solberg.

Vi tar hverdagen tilbake

Finpynta traktorar sette sitt preg på 17. maitoget i Sveio sentrum i fjor også.

Traktorkortesje kan erstatta 17. maitoget

Abonnement
Meirforbruket til utbygginga av Sveio skule er på 10.536.938 kroner.

Slik vil dei dekka meirforbruket

Abonnement
Formannskapet går inn for å vidareføra ein avtale frå 2013. Men innstillinga blei ikkje vedtatt utan debatt.

Debatt om farlege skulevegar

Abonnement
Slik ser arkitektfirmaet Vikanes Bungum for seg at ein ny symjehall ved Vigdartun og sentralidrettsanlegget kan sjå ut.

Vil ha badeanlegg ved Vigdartun

Abonnement
Hyttene blir alle like, teikna av arkitektfirmaet Rojo Arkitekter AS i Trondheim.

Dagsturhytte på veg til Emberlandsnipen

Abonnement
Slik ser arkitektfirmaet Vikanes Bungum for seg at ein ny symjehall ved Vigdartun og sentralidrettsanlegget kan sjå ut.

Samlar seg om symjehall ved Vigdartun

Abonnement
Kommunehuset i Sveio.

Prioriterer E 134 og Hordfast

Abonnement
Slik ser arkitektfirmaet Vikanes Bungum for seg at ein ny symjehall ved Vigdartun og sentralidrettsanlegget kan sjå ut.

Ny runde om badeanlegg

Abonnement
Dronefoto: Vikse

Forbod mot overnatting i fritidsbustadar vedteke

I hovudsak skuldast overskridinga at vedlikehaldsbehovet ved den gamle bygningen har vist seg å vera større enn venta.

Overskriding på 9,5 millionar

Abonnement

Jaktar på ny kommunalsjef

Ja til meir fortau

- Det er svært skuffande at fylkestinget ikkje ser verdiane av å knyta fylket saman med Hordfast, seier ordførar Linn Therese Erve (Ap).

Samrøystes ja til smitteavdeling på SOS

Abonnement
Drosjenæringa i Sveio har mista 95 prosent av inntektene sine på grunn av korona, seier Helge Tofte. Han er leiar i Sveio og omegn drosjesentral DA.

Store konsekvensar for lokalt næringsliv

Abonnement
Dronefoto: Vikse

Tenk deg om før du drar på naustet

I hovudsak skuldast overskridinga at vedlikehaldsbehovet ved den gamle bygningen har vist seg å vera større enn venta.

Stenger alle skular og barnehagar