Det er over ti år sidan det blei fødd så mange som 12 nye innbyggjarar til Sveio. Illustrasjonsfoto

Fødselstala skaut fart i ferien

Abonnement
– Det er ikkje hald i ryktet som vil ha det til at Kiwi Sveio har hatt eit tilfelle av koronavirus, fastslår butikksjef Stig Runar Tveit. Foto: Kari Nilsdatter Haukås

Dementerer rykte om koronavirus

Abonnement
Plakaten om forsyningar på munnbind var nettopp hengt opp då Vestavind var innom i 14-tida fredag. I bakgrunnen apotekteknikar Karoline Aga.

Mellombels utseld fredag:

Ventar påfyll av munnbind

For Niklas (7) og Regine Opheim (5) er dét å ta madrass og dyne under armen og leggja seg til å sova ute blitt ein naturleg ting i kvardagen. Ifølgje søskenparet er veranda-soveplassen heime på Krossgått den beste soveplassen dei kan tenkja seg.

74 netter under open himmel

Abonnement
Oppdrag utført – i går blei kruset sett ut på ein ny topp.

Funne på Emberlandsnipen:

Vandrar frå topp til topp

- Det var ikkje uventa at me kunne få fleire smittetilfelle i Sveio. 16 smitta i eitt koronautbrot er likevel alvorleg, seier ordførar Linn Therese Erve.

Har kontroll på koronautbrotet

Abonnement
Rektor Ben Jerry Ellingsen og kommunalsjef Solfrid Lier Habbestad i eit av dei nye klasseromma. – Dette var hovudinngangen då skulen vart bygd, og her har eg hatt kontoret mitt tidlegare, fortel rektoren.

Kjem til ny skule

Abonnement
Det var manuell dirigering på staden. Bildet er tatt rundt ein halvtime etter samanstøyten.

Skapte kø på E 39:

Kollisjon ved Håvardsholm

- Me er glade for svaret. No veit me at me har oversikten over utbrotet, seier smittevernlege Ståle Andreassen i Sveio kommune.

Ingen fleire positive prøvar

Sveiogata ein regnversdag.

Sjette våtaste juli på 120 år

Abonnement
- Det var relativ liten forskjell på dei tre billegaste, seier Bernt Herland, byggeleiar i Vestland fylkeskommune.

Vats Anlegg har fått Vikse-jobben

Abonnement
Smittevernlege Ståle Andreassen rosar arbeidet sporingsteamet har gjort og gjer, og meiner det er uvurderleg for å få oversikt over smittespreiinga.

Ventar svar på dei siste prøvane i morgon

Abonnement

Nordmenn over 80 lever sunnare enn andre

Politibil

Bømlafjord-tunnelen open for trafikk igjen

politi bil front

Anmeldt for å ha narkotika

- Alle fem er hustandsmedlemmer til personar som har fått stadfesta smitte tidlegare, så dette er ikkje uventa, seier smittevernlege Ståle Andreassen

Har fått svar på alle prøvane – fem nye koronasmitta sundag

Abonnement
idrettsstemne Sveio Ha-0910-1956-utsnitt

Guteidrettsstemne anno 1957

- Sjølv om mange svarar at dette kan dei, er me mest bekymra over alle dei som ikke kan lesa og forstå et sjøkart, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Ein av fem kan ikkje lesa sjøkart

- Dei fleste som vart permittert etter 12. mars har fått utbetalt lønskompensasjon, men framleis kan det vera nokre i regionen som ikkje har fått, seier Astrid Østerlid, leiar i NAV region Sunnhordland. 

Permitterte kan sjølv søka om lønskompensasjon

Abonnement
- Omlag 25 tilsette i helse og omsorg er no i karantene. Sveio omsorgssenter og kommunen sine butiltak har innført besøksrestriksjonar på ubestemt tid, seier ordførar Linn Therse Erve.

Ni nye smittetilfelle i Sveio

Abonnement
Ein førar nekta for å ha køyrd for fort og er anmeldt.

12 førarar fekk dobbelt å betala

Abonnement
- Det er utruleg dårleg gjort å stikka av på denne måten, seier ekteparet Marita Sælevik Kvalheim og Jens-Tore Kvalheim. Bilen deira vart påkøyrd på parkeringsplassen ved Kiwi.

Bilen fekk store skadar – syndaren stakk av

Arne Martin Helland (t.v.) og Ole Alexander Sveen Kallevik heldt humøret oppe og er nøgde med eigen innsats.

Spelte seg til 9. plass

Abonnement
Syklinga var både lang og smertefull, likevel er Allan Hovda fast bestemt på å gjera eit nytt forsøk. Denne gongen er det verdrekorden han strekkjer seg etter, noko han er temmeleg sikker på å klara.

24-timars syklinga gav meirsmak

Abonnement
- Får me fleire smittetilfelle, vil det kunna få konsekvensar for drifta vår og gje større utfordringar, seier Ingunn Toft, kommunalsjef helse og omsorg i Sveio kommune

To har testa positivt for korona

Abonnement
Smittevernlege Ståle Andreassen rosar arbeidet sporingsteamet har gjort og gjer, og meiner det er uvurderleg for å få oversikt over smittespreiinga.

Auke i testar etter nye smittetilfelle

Abonnement

Fagfolk

Velg bedrift eller bransje

Lukk

Simon Støle Maskin & Transport logo

Simon Støle Maskin & Transport

J. Kvalvågnes AS logo

J. Kvalvågnes AS

Sveio Auto AS logo

Sveio Auto AS

Haukås Bilverksted AS logo

Haukås Bilverksted AS

- Det blir spennande å gå på ein skule der alle spelar volleyball, og alt er lagt opp til at kvar enkelt skal bli ein betre spelar, seier Sebastian Vasile Nicoara.

Eit lang steg nærare landslaget

Abonnement
- Vanlege prosedyrar blir følgde, og alle nærkontaktar blir sett i karantene i påvente av testsvar og for å hindra ytterlagare smittespreiing, seier Ingunn Toft kommunalsjef helse og omsorg i Sveio kommune.

Nytt smittetilfelle i Sveio

Abonnement
- Pårørande som har vore på reise utanfor Norden må også venta 10 dagar etter heimkomst før dei går på besøk, seier Ingunn Toft, kommunalsjef helse og omsorg i Sveio kommune.

Har innført arbeidsfritak etter ferie utanfor Norden

Abonnement
Påkjørte hjortevilt

24 hjortevilt drepne i trafikken kvar dag

Arne Martin Helland (t.v.) og Ole Alexander Sveen Kallevik startar onsdagen med 8. delsfinale. Utfallet av den avgjer det vidare kampoppsettet for Sveio-makkerane.

Vart nummer to i sin pulje

Abonnement
Arne Martin Helland (t.v.) og Ole Alexander Sveen Kallevik leika seg til ære for fotografen på sandvolleyballbanen i Sveio nokre dagar før avreise til NM. Med på turen er ein god heiagjeng med foreldre og familie.

Klare for sandvolleyball-NM

Abonnement
Pizzakit

Kallar tilbake pizzakit

Ordførar Linn Therese Erve hadde sonen Gaute Osa Erve som hjelpegut då ho hadde kioskvakt laurdag.

Kiosken er open når sola skin

Stengt tre gongar på tre dagar

Glenn Rand med artistnamnet Glennen er spent på mottakinga når han nå slepp sitt andre album. Litt medvind har han alt fått, då fleire NRK-stasjonar har hatt han på spelelista si.

Slepp sitt andre album

Abonnement
illustrasjon-18 åringar null hull

Fleire 18-åringar med «null hull»

Abonnement
- Eg har sett salamander, eller kanskje det har vore firfisle, ved huset før. Men dei har aldri kome inn, fortel Knut-Ove Tvedt.

Fanga uvanleg gjest

Abonnement
Koronasituasjonen endrar seg fort, og det er venta at fleire land blir «raude» når regjeringa kjem med nye reiseråd i morgon.

Kan bli karantene for mange

Abonnement
Arne Valen trur interessa for dyrking av eigen mat berre vil auka. Og han meiner tilhøva for såkalla andelsjordbruk litt svært godt til rette i Sveio.

– Mange vil dyrka sin eigen mat

Abonnement
Bildeserie
I underkant av eitt mål er sett av til grønsaker for andelsjordbruket på Ådland.

Suksess med andelsjordbruk på Karmøy

Abonnement
Gjennomsnittsfarten i juli har gått ned 1,5 km/t samanlikna med i 2019. Og køyring i fart over 110 km/t er redusert med vel 43 prosent samanlikna med i fjor.

Me køyrer rolegare, men bulkar like mykje

Abonnement

Vêret

I dag

{{ item.dayText }}

{{ item.temperature }}

{{ item.windDirection }}