Dei gler seg begge to til nye oppgåver, Line Remøy Bertelsen som hovudleiar i Sveio IL og Lillian Rommetveit som nestleiar.

Line (36) er ny leiar i SIL:

– Ei stor ære å bli spurt

Abonnement
Skisseprosjekt for svømmehall i Sveio mellom Vigdartun og fotballbane. Svømmebasseng 25 m med opsjon opplæringsbasseng og klubbrom. Utarbeida av Vikanes Bungum Arkitekter AS

Ber om meir tid til å finna driftsløysing for badeanlegget

Abonnement
politi bil front

Havna i grøfta – mistenkt for aktlaus køyring

Abonnement
Politikar og leiar i hovudutval oppvekst og kultur, Asle G. Halleraker er imponert over tilstellinga på Førde skule.

Kolossal toneleik i friske fargar

Abonnement
Desse rumpetrolla har kome over i neste fase, som små froskar.

Må søkja løyve for å fanga rumpetroll

Abonnement
Rådmannen er innstilt på å gå for ny Sveio barnehage vest for Sveio kyrkje, der det i dag er dyrka mark. Fleirtalet av politikarane ser ut til å ønskja tid på å trekka ein konklusjon. Foto: Irene Flatnes Haldin

Tomter til ny barnehage lagt fram

Abonnement
Vestvikvågen.

Kvinna døydde truleg av drukning

Abonnement
Ole-Ørjan Hov, Sveio MDG. Skjermbilde frå eit digitalt møte.

Vil bruka av overskot til skule

Abonnement
Elisabeth Nygaard, kommunalsjef skule, barnehage og kultur i Sveio kommune.

– Tar bekymringane på alvor

Abonnement
Sveio skule

Meir fleksibelt med to klassar

Abonnement
Elevane treng stabilitet, og ein lærar som ikkje har vondt i magen når dagen er slutt fordi han eller ho ikkje har fått gjort jobben sin, er noko av bodskapen til foreldregruppa, som har foreldre til heile kullet i ryggen.

Ber om at dagens ordning kan bli vidareført:

Meiner elevane har det betre i tre klassar, men skulen vil ha dei tilbake til to

Abonnement
kommunestyret2019-2023

Trist at nokon fell mellom to stolar

Abonnement
Jostein Førre, rådmann i Sveio kommune.

Vil setja av ein sum til neste år

Abonnement
Å få gjort om på huset, ville betydd færre praktiske utfordringar for ein av gutane til Stine Marie Johannessen Heimestøl, men Sveio kommune har ikkje pengar igjen til slike tiltak i år. – Kor er pengane blitt av, undrar mora.

Familie søkjer om å få tilskot til rullestoltilpassa heim:

Kommunen har ikkje sett av pengar i år

Abonnement
Bildeserie
Famillien Strand hadde med hest, som m.a. Iselin Flatebø Hovland og borna f.v. Liv, Isak og Nour fekk ri på. Det er Anne Sofie Strand som held i taumane til hesten.

Mange deltok på Skaparverkets dag

Abonnement
Byggestart aktivitetshus leitevegen

Grabben i jorda for nytt aktivitetshus

Abonnement
Velde Asfalt AS vann kontrakten for Vestland Fylkeskommune. Verdien på kontrakten er rett i overkant av 30 millionar kroner.

Ingen ny asfalt til Sveio sine fylkesvegar

Abonnement
Bildeserie
Viljar Møller Fosstveit t.v., Astrid Marlen Liknes, Roda Mahamed, Hannah H. Askvig og Brage Miljeteig utforskar ein bunkers i nærmiljøet.

Leika og utforska naturen

Abonnement
Borgarleg vigsel - i badekar

Ikkje sidan 1927 har så få gifta seg

Abonnement
dronefoto frå paddevegen
retning vandaskog

Omsetting av eigedomar april 2021

Abonnement

Ledige stillingar

politi

Eldre person funnen død

Abonnement
Hildegunn Nordtug, Distriktssenteret

Det er håp for bygda

Abonnement
Olav Emil Vandeskog.

«Dei seier ikkje badn, fjedl, kodn, steidn lenger. Dei seier «den grønna sengå», ikkje «den grøna senjo». Meir som i byen.»

Me er omgjevne av influencerar, gamerar, naildesignerar, standup-komikarar, senioranalytikarar og ka dei nå kallar seg. Midt oppi dette står eg «me armane henjanes ne longs siene» og funderer på gamle ord.

Abonnement
Arne Valen og Britt Oddrun Stuve – sekretær og nestleiar i Sveio senterparti – besøkte Fagerland gard fredag for å fokusera på kortreist mat på den internasjonale klimadagen 5. juni. Her i det frodige drivhuset til Annike Aga t.h. der tomatplantane alt har skote høgt i vêret.

Marknadshage med mange gevinstar

Abonnement
Søndag blir det ei spesiell gudsteneste i Førde, for 16. året på rad. Motivet er frå turstimarsjen i fjor. Søndag kan nok regnkleda droppast.

Gudsteneste på Skaparverkets dag i Førde

Abonnement
Astrid Bergmål trives så avgjort med jobben som leiar i Virke Reiseliv.

Astrid (39) legg bak seg eit historisk krevjande år i reiselivsnæringa

Abonnement

Fagfolk

Velg bedrift eller bransje

Lukk

Simon Støle Maskin & Transport logo

Simon Støle Maskin & Transport

Haukås Bilverksted AS logo

Haukås Bilverksted AS

J. Kvalvågnes AS logo

J. Kvalvågnes AS

Førde Auto A/S logo

Førde Auto A/S

Sveio Auto AS logo

Sveio Auto AS

Her startar nytt rekkverk å gå over i gammalt. Strekket skal gå heilt sør til fylkesgrensa.

Her kjem det nytt rekkverk

Abonnement
Sveio hagelag skal besøka denne hagen i Førde.

Velkommen til åpen hage i Førde

Abonnement
Lagerplassen til Sveio Golfpark AS er godt synleg frå turløypa, og kanskje ikkje akkurat ei fryd for auga.

Reagerer på sjenerande lagerplass

Abonnement
– Det er rift om trelastvarene for tida, bekreftar dagleg leiar i Sveio Byggsenter as, Britt Helen Kallevik Grutle. I trucken Reidar Hovland.

Lite trelast gir uvanleg prisauke

Abonnement
Beathe S. Haugland (Sp) og John Kristian Økland (H) er begge representantar i hovudutval for oppvekst og kultur.

Har jobba for å auka ramma til skulen i fleire år

Abonnement
17 sprøyter med vaksine mot covid-19 er klare.

Rundt 500 skal vaksinerast denne veka – slik blir det i sommar

Abonnement
Storkontroll på Haukås

Ni tatt i fartskontroll

Abonnement
– Sveio Ap, Sveio Frp, Sveio MDG og den uavhengige i HOK støttar ei satsing på den største skulen i Sveio, og ser det som naudsynt med ei jamnare fordeling av ressursane mellom skulane i framtida, seier Asle G. Halleraker, leiar for fagutvalet. Elevane på Sveio skule utgjer rundt 70 prosent av elevmassen i Sveio kommune.

Vil styrka skulen, men fekk ikkje med seg heile fagutvalet på forslag

Abonnement
1. juni feirar me verdas melkedag, ein internasjonal merkedag etablert 1. juni 2001 av FNs mat- og landbruksorganisasjon FAO (Food and Agriculture Organization).
– Dagen skal bidra til meir merksemd til det positive ved mjølk og meieriprodukt. Bakgrunnen er at desse produkta blir sett på som viktige bidrag til den globale folkehelsa, siger Ida Berg Hauge, direktør i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (melk.no).

1. juni er verdas melkedag – salet stig historisk mykje i Noreg

Abonnement
Mattilsynet takkar for innsatsen i perioden med «portforbod». 
- Mange dyrehaldarar har gjort ein kjempeinnsats no medan det smittsame utbrotet har pågått. Me har fått hundrevis av registreringar av fjørfehald, og dei som driv kommersielt har fått ei nyttig påminning om kvar viktig det er med gode rutinar på smittevern. Tusen takk til alle tobeinte som heldt ut, med og utan fjør, seier Anne Marie Jahr.

Portforbodet er oppheva

Abonnement
Geir Ragnhildstveit, seniorrådgjevar plan- og næringseininga, Sveio kommune.

– Kjekt at så mange unge er aktive i «jordbruks-businessen»

Abonnement
Illustrasjonsfoto.

Ber kommunen sjekka mogleg ulovleg utbygging

Abonnement
Anlaug Rygg Svensen, fungerande leiar i NAV region Sunnhordland.

Stor etterspurnad etter arbeidskraft

Abonnement
Viktoriia Beshyr flytta til Noreg for snart to år sidan, ho stortrivst på Tittelsnes med familien. Bildet er tatt på 17. mai, antrekket er laga av ein ukrainsk designar.

– Å bu på Tittelsnes er livet

Abonnement

Vêret

I dag

{{ item.dayText }}

{{ item.temperature }}

{{ item.windDirection }}