Hei

Påskeavis onsdag 12. april

Påskeavisa vår går ut i stordistribusjon, til alle postkassar i Sveio som budet vårt når. Me ønskjer alle ei fin påske! Neste avis kjem ut torsdag 27. april.


Stengt kontor fredag 24 .mars

Fredag 24. mars er me ikkje så lette å få tak i, for me er i Haugesund på landsmøte i lag med mange andre lokalaviser frå heile landet. Telefonane er på, men ta gjerne kontakt på e-post denne dagen, så tar me kontakt så snart me kan.


 

 

Avisa frå 16. mars 2017 kan lesast og delast frå nett! 


Ei lita auke for Vestavind

7. mars vart dei offisielle opplagstala for 2016 offentleggjort, den viser ei lita auke for Vestavind samanlikna med 2015 – 16 aviser i pluss. Me vil retta ei stor takk til lesarane våre – me håpar og trur at me lagar eit godt produkt, og tar gjerne i mot tips!

Nettstaden vår er no i ein enklare variant enn før, her finn du kontaktinformasjon til dei som jobbar i avisa, informasjon om korleis du sender inn helsingar og set inn annonse. Du kan og bestilla abonnement. Me har ikkje nettavis eller e-avis, men sistnemnde vil me tilby på sikt.

Kvar torsdag kjem lokalavisa i Sveio ut. Avisa vart stifta i 1986, og har i dag mellom 12 og 36 sider kvar veke. Opplaget i 2016 var 1603 eksemplar.

bdr
Gunn, Kari og Irene i Vestavind.
Nettstaden vart publisert 10.02.17