Hei

Vestavind 22. november

Me har laga ekstra fyldig adventsavis. Annonsørane våre fokuserer m.a. på Black Friday!

 

Vestavind 20. september

56-siders avis med lokalt nytt frå Sveio – og gode tilbod og tenester frå annonsørane våre!


Sommarvind 2018


Klikk på bildet for å komma til skjema!

Skjermbilde 2018-04-18 kl. 12.38.40


Påskeavis


Black Friday og adventsavis

Sveibuen får i dag 36 sider med lesestoff og gode tilbod frå våre annonsørar.


Temaavis 14. september

Denne avisa går ut til mange husstandar i heile Sveio, men du kan også lesa den på nett!


 

Sommarvind 2017

Tradisjonen tru har me laga eit sommarmagasin for Sveio. Takk til alle som stiller opp og gjer det mogleg for oss å laga kjekke saker, og til annonsørane som profilerer seg. God lesnad 😀


Påskeavis onsdag 12. april

Påskeavisa vår går ut i stordistribusjon, til alle postkassar i Sveio som budet vårt når. Me ønskjer alle ei fin påske! Neste avis kjem ut torsdag 27. april.


Stengt kontor fredag 24 .mars

Fredag 24. mars er me ikkje så lette å få tak i, for me er i Haugesund på landsmøte i lag med mange andre lokalaviser frå heile landet. Telefonane er på, men ta gjerne kontakt på e-post denne dagen, så tar me kontakt så snart me kan.


Avisa frå 16. mars 2017 kan lesast og delast frå nett!


Ei lita auke for Vestavind

7. mars vart dei offisielle opplagstala for 2016 offentleggjort, den viser ei lita auke for Vestavind samanlikna med 2015 – 16 aviser i pluss. Me vil retta ei stor takk til lesarane våre – me håpar og trur at me lagar eit godt produkt, og tar gjerne i mot tips!

Nettstaden vår er no i ein enklare variant enn før, her finn du kontaktinformasjon til dei som jobbar i avisa, informasjon om korleis du sender inn helsingar og set inn annonse. Du kan og bestilla abonnement. Me har ikkje nettavis eller e-avis, men sistnemnde vil me tilby på sikt.

Kvar torsdag kjem lokalavisa i Sveio ut. Avisa vart stifta i 1986, og har i dag mellom 12 og 36 sider kvar veke. Opplaget i 2016 var 1603 eksemplar.

bdr
Gunn, Kari og Irene i Vestavind.
Nettstaden vart publisert 10.02.17