– Det blei ingen førarkortbeslag denne gongen, men for mange køyrer for fort, seier Idar Helland, politibetjent i UP.

Nye fangstar for UP i Førde

Abonnement
Ulykka skjedde ved steinbrotet som Vassbakk og Stol har i Valevåg.

Dødsulykka i Valevåg er ferdig etterforska

Abonnement
Bua fergekai
Buavåg
Ferje
Bømlafjord

Ferja går som normalt igjen

Abonnement
Robot for oppsamling av plast.

Mange kreative tiltak mot plastforureining

Abonnement
Merkestikkene viser kor trafostasjonen opprinneleg var tenkt. No blir den flytta nærare den gamle, brune trafostasjonen og haugen framfor rådhuset.

Startar bygging av ny trafostasjon denne veka

Abonnement
Mímir Kristjánsson sit på Stortinget for partiet Raudt i Rogaland.

Fattigdomen tar ikkje pause for Mímir

Abonnement
Her ser du eit panel der alle panelborda bortover har fått krympesprekkar, og du kan sjå rett ned på bart treverk.

Februar er beste den månaden å måla panel

Abonnement
Hildegunn og Leif-Per er klare for nye eventyr.

Hildegunn og Leif-Per skal ut på vegen igjen – men Kringkastingsorkesteret må bli heime

Abonnement
Torkel Hamre har solcellepanel på to sider av hustaket.

– Godt nøgd med solcelleanlegget

Abonnement
Heime hjå ordføraren.

Botox og sjølvbruning til Sveio

Abonnement
Utflytta sveibu og ordførar i Haugesund Nils Konrad Bua skal halda tale på solidaritetsmarkeringa for  Ukraina i Haugesund laurdag.

Felles solidaritetsmarkering for Ukraina i Haugesund

Abonnement

Fagfolk

Velg bedrift eller bransje

Lukk

J. Kvalvågnes AS

Kvalvågneset 83, 5550, Sveio

Telefon 915 13 301

kmaskin@hotmail.com

Førde Auto A/S

Hanaleite 4, 5555 Førde

Telefon 53 74 73 10

foerdeauto@boschcarservice.no

fordeauto.no/

Haukås Bilverksted AS logo

Haukås Bilverksted AS

J. Kvalvågnes AS logo

J. Kvalvågnes AS

Førde Auto A/S logo

Førde Auto A/S

John Bernhard Mølstre (t.v.) er vald til leiar og  Hans Ole Emberland til nestleiar i ungdomsrådet i Sveio.

John Bernhard Mølstre leiar i ungdomsrådet

Abonnement
– Oppgang kjem ikkje av seg sjølv, og me må heile tida ha i tankane utvikling av kommunen, seier ordførar André Mundal Haukås (H).

Folketalet veks igjen, men det må lagast fleire barn meiner ordføraren

Abonnement
Salskonsulent Bjørn Storebø i Valvatne Bygg viser oss rundt på feltet Steinhaugmarka. Ovanfor steinmuren bak han kjem det også ei tomt for einebustad.
Ti av tolv bueiningar i første byggetrinn er selde:

Byggestart i mai på Steinhaugmarka

Abonnement
Steffen Fylkesnes i Bømlo Hus framfor ei av einebustadtomtene som blir klargjort for støyping av ringmur.

Har selt seks av åtte bueiningar

Abonnement
Thor Thingbø framfor ruinen frå krigens dagar der han og kona ønskjer å byggja på for ny bruk.

Vil byggja på krigsruin på Nesheim

Abonnement
Trillebåra er ikkje ny, men fullt brukbar.

Saknar du ei trillebår?

Abonnement
Mesta har hatt drift og vedlikehald av fylkesvegane i mellom anna Sveio dei siste fem åra. Her frå arbeid på Fv. 47.

83,3 millionar mellom dyraste og billigaste tilbod

Bildeserie
Her i verkstaden blir idéar gjort om til både praktiske ting og pyntegjenstandar. Snikkarmeister Fylkesnes har eigen logo og har investert i svijern til å merka produkta sine. 

Tryllar med tre

Abonnement
Det blei mange dugnadstimar og høg omsetnad på Gjenbruksløa i 2023 også.
Årsmelding:

Omsette for nesten 900.000

Ledige stillingar

Når skjeggkre er påvist, bør ein kontakta sertifiserte skadedyrmotkjemparar. Skjeggkre, som er nattaktive, kan spreia seg raskt og klemma seg gjennom ørsmå opningar.

Vinn kampen mot skjeggkre

Abonnement
Folketalet i Sveio held fram med å gå ned.

Over 5,5 millionar i Noreg – sju færre sveibuar siste kvartal

Abonnement
Kong Harald har lagt bak seg eit innhaldsrikt år.

Kong Harald fyller 87 år i dag

Abonnement
Bodselskapet kuttar ruter, men Vestavind vil framleis koma i postkassen din torsdagar.

Posten tar over distribusjonen av Vestavind

Abonnement
Asle G. Halleraker (TvF) frykta at turveg som skuleveg kan forseinka trafikksikringstiltak langs fylkesvegen.

– Vil fylket droppa trafikksikring?

Abonnement
Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi, gjekk nyleg gjennom nettstaden «Ny i Norge» med dei ukrainske flyktningane Ksenia Chelpan og Vitalia Sirenko.

«Ny i Norge» skal hjelpe flyktningar og ferskingar

Sveio kommune skal bli betre på førebyggingsarbeid.

Godkjente plan for førebyggande arbeid

Abonnement
Kommunestyret stadfesta kjøp av garden i Førde der Gjenbruksløa står.

Både kjøpte og selde eigedom

Abonnement
LO-leiar Peggy Hessen Følsvik er tydeleg på at streikefaren er reell også i årets lønnsoppgjer.

LO-leiaren truar med storstreik

Abonnement
Kjerefolk består av Kjersti Berge, framme Egil Haugland (t.v.) og Lasse Berntzen og bak Inge Glambek (t.v.) og Rolf Skogstrand.

Kjerefolk byr på folkrock i Valestrand

Abonnement
Overordna plan skal visa alternative skisser for arealdisponering der området mellom Vigdartun og kunstgrasbanen er planert, samt skisser der haugen er bevart, heilt eller delvis.
Full støtte til nyskapande aktivitetsanlegg:

Samla ja til 9-ar-bane og «fotballhall»

Abonnement
Over heile landet var straumprisane faktisk lågere i januar enn i desember, men høgare forbruk trekte likevel opp totalrekninga i store delar av landet.
Straumrekninga etter kuldeperioden:

3.000 kroner i snitt for Sveio sitt prisområde

Abonnement
Ein bustad i Førde sentrum gjekk for vel 2,4 millionar kroner.

Tre bustadar seld for over to millionar

Abonnement
Portrettet av Olaus Fjørtoft som er hogd inn på minnesteinen blei teikna av biletkunstnaren Mathias Skeibrok.

Det gløymde bygdegeniet

Abonnement
Dei siste to åra har den samla forbruksgjelda auka kraftig. No har nordmenn nær 160 milliardar kroner i forbruksgjeld.

Vestlendingane skuldar minst

Abonnement
37 prosent av alle ekteskap endar no i skilsmisse. Dette er det lågaste talet sidan 1986.

Vi ventar med ekteskap og skil oss sjeldnare

Abonnement
Linnea Bergesen og Odin Roppestad Rossehaug (t.h.) fortel om elevbedrifta og salamanderboka dei vil gi ut. I midten Even Salbu Pettersen, som laga det opphavlege manuset då han gjekk i 5. klasse.

På sponsorjakt til salamanderbok

Abonnement
Sandra Borch (Sp) er den siste i rekkja av kjente politikarar som har gått av etter ein politisk skandale.

Kunsten å gå av – kven gjorde det best og dårlegast?

Abonnement
Aktivitetstilskot er ei ny ordning i Sveio. Her kan det søkjast om midlar til aktivitetsfremjande tiltak som tilrettelegging av aktivitetsområde og turstiar, arrangement og liknande.

Snart tid til å søkja om tilskot

Abonnement
Arne Valen (Sp) spør om medverknad.

Etterlyser fleire innspel

Abonnement

Vêret

I dag

PartlyCloud

0

Flau vind, 1.1 m/s fra NW

Tysdag

Rain

0

Flau vind, 1.2 m/s fra SE

Onsdag

Cloud

4

Svak vind, 3.3 m/s fra S

Torsdag

LightRain

5

Frisk bris, 9.0 m/s fra S