Bildeseriar

Bildeserie
created by starline - www.freepik.com

Smil frå 1. klassingane

Abonnement
Bildeserie
Lea Bore Nyland (11) og mormor Britt Helen Eidsvåg hadde det triveleg i lag med familien. Mormor bur i Haugesund, men kjem opprinneleg frå Tittelsnes.

Folk på Finn Fram-dagen i Førde

Abonnement
Bildeserie
I underkant av eitt mål er sett av til grønsaker for andelsjordbruket på Ådland.

Suksess med andelsjordbruk på Karmøy

Abonnement
Bildeserie
Solveig Rossehaug har dugnadsvakt, og det er nesten som å koma på besøk i ein heim når ein kjem inn i låven.

Ny etasje og godt sal

Abonnement
Bildeserie
Det begynner å bli ei stund sidan det såg slik ut i Sveiogata. Bildet er teke 10. mars utanfor Kiwi med Vassbakk & Stol sine tilsette i travel aktivitet med å legga ned røyr. Vestavind har teke bilder undervegs utover våren, og det er berre å klikka vidare til neste.

Berre siste finpussen igjen

Abonnement
Bildeserie
Ein del av dugnadsgjengen samla rundt rastebordet ved Uradalsvatnet. F.v. Ingvar Nymark, Egil Lokna, Sigfrid Olsen, Arild Wiersen (ståande), Torleif Djønne (delvis skjult) og Erling Vallestad.

Stor dugnadsinnsats bak nyrydda tursti

Abonnement
Bildeserie
Ole Alexander Sveen Kallevik (t.v.) og bestekompis Jakob Våge Meland jobbar godt i lag, og det går unna når dei bygger rastebord.

Har laga over 30 rastebord sidan påske

Abonnement
Bildeserie
Dagleg leiar Oddvin Øvernes meiner muraren Arne Sakarias Tveit har gjort ein svært god jobb i Holsvika.

Har oppgradert Holsvika for 300.000 kroner

Bildeserie
- Det er ein livsstil, seier Ole og Marryel Velde. Lamminga er den travlaste tida på året. Då går det døgnet rundt frå påske og vel ein månad framover, og dei tek begge ut ferie i denne perioden.

Satsar på framtida med gardsmat og ny grindløe

Bildeserie
Det er ufatteleg mykje som skal pakkast til ein tur på fem månader. På kjøkkenet til foreldra til Ida Hermans har det ikkje vore plass til folk dei siste vekene. No er det hektisk innspurt med å fordela alt i kassane som skal sendast til 21 depot over heile Noreg.

Skal gå frå Lindesnes til Nordkapp

Abonnement
Bildeserie
Sveio turlag2 foto Elisabeth Hauge Bakke

Mange var med på første tur

Bildeserie
Det vart 17. maitog i Sveio. Ikkje så langt, men nok til at det sette ein ekstra spiss på denne spesielle nasjonaldagen.

Feiring over heile kommunen

Bildeserie
Med målingar både i 60- og 80-sona på Haukås, gjekk det ikkje mange minuttar før dei første vart vinka innpå busshaldeplassen.

36 køyrde for fort  – ein mista førarkortet

Abonnement
Bildeserie
Flemming Lothe spør på sosiale medier og får svar. Han har også sin personlege vri på tilbakemeldingane.

Held kontakten med ungdommane

Abonnement
Bildeserie
Wa Wah Thay Wake Tha (18) samanlikna med sin eigen familie si historie då ho heldt tale og la ned krans ved krigsmonumentet  i Førde.

– Forstår at freden ikkje har kome gratis

Abonnement
Bildeserie
Det har blitt mange timar ved symaskina etter at Christina Sörnsen begynte å sy vaskbare munnbind på bestilling.

Syr vaskbare munnbind

Abonnement
Bildeserie
Kenneth Ravn Ottesen elskar  blomster og ønskte seg potteplanter alt som tiåring. Han er dessutan glad i vikinghistorie og ein kunstnar med motorsag. Han får bruka alle desse sidene ved seg sjølv på Rex Island i Førdespollen.

Treskulptøren på kongeøya

Abonnement
Bildeserie
Det blir mykje utetid uansett vêr framover. Her frå første skuledag på Valestrand oppvekstsenter.

Gjekk over all forventning

Abonnement
Bildeserie
Den nye leikeparken ved historiesenteret skal vera både til leik og læring.

Sveibuar bak historisk leikepark

Abonnement
Bildeserie
Alt er klart til å ta imot elevar på Førde skule. Kontaktlærar Astrid Sandvik gler seg til å møta sine 1. klassingar igjen. I klasserom som er annleis enn då elevane sist var på skulen med alt på pulten og oppmerka tomt til kvar elev.

Gler seg til å ta imot elevane

Abonnement