Skulestruktur

Lærarar og vikarar ved Auklandshamn skule håpar inderleg at dei får ringa med skipsklokka og ta i mot elevane sine som vanleg til hausten. Her frå første skuledag i 2018, nærast er dåverande rektor, Torhild Opedal.

Kjære politikar

«Enno har ikkje ein einaste politikar, heller ikkje ordføraren, spurt verken oss eller elevane som går på skulen nå om korleis det er her»

Abonnement
Siloballar langs hovudvegen mellom Haugesund og Sveio, i Sveio kommune. Illustrasjonsfoto.

Refleksjonar å ta med seg

For oss i ytterkantane verkar det nytteløyst å bli høyrd. Kva kan me gjera for sentrum sånn at dei i sentrum skal bry seg meir om heile kommunen, også oss i bygdene? Korleis kan me hjelpa til med å «samla kommunen»?

Abonnement
Dette banneret heng utanfor kommunehuset i Sveio. Illustrasjonsfoto.

Grendaskulane i Sveio er utrydningstrua

Abonnement
skulestruktur demonstrasjon

Går Ap og Frp for pyrrhosseier i skulesaken?

Slik Sveio Ap prøver å framstilla skulesaka så er dei dei einaste som ser heile teikninga og kan redda Sveio. Her er det me som er monsteret, som ikkje har funne klarsynet ennå og me tenkjer berre på vårt eige beste.

Abonnement
Illustrasjonsfoto frå ein annan bilkortesje som gjekk frå ferjekaia i Valevåg, 17. mai 2020.

Søndag blir det bilkortesje til støtte for bygdaskulane

Abonnement
 august 2020

Utfordringer ved mulig sammenslåing

Åpent brev til ordfører, rådmann, kommunalsjef og kommunestyret fra FAU ved Førde skule.

Abonnement
«Småskulene er viktige for levande bygder og barna våre!» står det på banneret på ein gardsbygning nær Auklandshamn skule. Illustrasjonsfoto.

Bevare våre fine skoler!

Abonnement
Auklandshamn skule, Førde skule og Valestrand oppvekstsenter.

Sveio Ap og skulesaka

«Me vil det beste for alle elevane i Sveio no og i framtida, og då går det omsynet føre andre interesser. Den felles ressurspotten skal delast mellom alle elevane, og me ynskjer difor å fordele desse ressursane til det beste for kvar einskild elev om det barnet eller den ungdomen går på Vikse, Sveio eller Førde skule»

Abonnement
Jostein Førre, rådmann i Sveio kommune.

Støttar ikkje synspunkta til FAU ved Auklandshamn og Valestrand

Abonnement
Håvard Tvedte i FAU ved Valestrand oppvekstsenter og Marryel H. Velde i FAU ved Auklandshamn skule.

Massiv protest mot behandlinga av skulesaka

Abonnement
Andreas Sirevaag representerer Sveio Senterparti.
Kjempar for nærskulen, sjølv om ungane nyttar eit anna tilbod:

– Utan skule ville me ikkje flytta hit

Abonnement
Siloballar langs hovudvegen mellom Haugesund og Sveio, i Sveio kommune.

Sveio Ungdomsråd si meining om skulesaka

Abonnement
Siloballar langs hovudvegen mellom Haugesund og Sveio, i Sveio kommune. Illustrasjonsfoto.

Hvorfor blir ikke spørsmål besvart?

Abonnement
Førde skule, august 2020. Illustrasjonsfoto.

Difor går eg inn for samanslåing

Kommunestyrerepresentant Torgeir Katla (Ap) gjer greie for sitt syn i saka.

Abonnement
Styrking av skulane i Sveio?

Kjære folkevalgte – det er ingen skam å snu!

Abonnement
Auklandshamn skule og Valestrand oppvekstsenter.

Behold skolene i Auklandshamn og Valestrand

Abonnement
Utsnitt av kommunehuset i Sveio.

For kort høringstid i skolesaken?

Abonnement
ARKIVFOTO: Irene Flatnes Haldin

«Det er nå skuta vår trenger en dyktig kaptein, som kan legge papirer til side og ta roret – få folket med, og ikke i mot»

«Vanskelige saker krever dyktig lederskap innen konfliktløsing og kommunikasjon med gjeldende parter. Det er ikke vanskelig å se i sosiale media og nyhetskanaler at det nå er konflikt i Sveio kommune»

Abonnement
solfrid myhre
matematikk
lekser
vikse skule
klasserom
undervisning
matte
elevar

Skuledebatten og partipiska

«Det finst ei anna anonym og taus gruppe i denne debatten»

Abonnement
Lærar pult skule bøker

Aldri god nok

Abonnement