Påske

Sokneprest Arild Stensland kan ikkje seia noko om det blir gudsteneste for inntil 50 frammøtte i Sveio alt frå 10. mai.
– Eg vil avventa nærare informasjon frå bispedømmet, seier Stensland

Kristus er oppstanden!

Han held min morgondag i si hand. Illustrasjon: Ruth Linda Årre

Det går ein veg vidare

Hva sa så folk? Veldig få sa verken det ene eller det andre, men mange tenker nok sitt. Jeg tenker også mitt, skriv Gisle Sørhus.

Jesus-pinata på langfredag

Nattverden er ein del av altertavla i
Sveio kyrkje

Å ta sorgene på førehand?