Nyhende

Sveio kommune har fått midlar frå den femårige satsinga «Den teknologiske skulesekken».

260.000 kroner til programmering i skulen

Abonnement
utstilling i kulturkyrkja

Stiller ut i kulturkyrkja

Abonnement
- Sjølv om våre tilsette avviklar ferie, vil me vera tilgjengeleg for publikum gjennom heile juli månad. Opningstidene finn ein på nav.no, seier Astrid Østerlid, leiar i NAV region Sunnhordland. 

Lågaste arbeidsløysa sidan februar

Abonnement
I Vestavind er det felles sommarferie og sommarstengt to veker i juli.

Me har sommarstengt

I ei undersøking svara 40 prosent av bøndene at dei aldri brukar setebelte i traktor når dei køyrer utanfor offentleg veg. Berre 18 prosent oppga at dei alltid brukar setebelte.

No må du bruka setebelte i traktor

- Me er anten fem år for seint ute, eller fem år for tidleg. For ti år sidan var vindkraft populært, og om ti år trur eg det blir det igjen, seier Steinar Nesse.

Skuffa over kommunestyret

Abonnement
Lageret med smittevernutstyr er så godt som fullt. Frå venstre direktør for internservice i Helse Fonna, Leif Terje Alvestad (t.v.), seksjonsleiar Geir Charles Grindheim og funksjonsleiar Roger Lind.

Har nok smittevernutstyr på lager

Abonnement
Vinnarar_Vervekampanje

Vinnarar av abonnementkampanjen

-  Me ønskjer at våre abonnentar skal få avisa på utgjevingsdagen og ikkje ein dag seinare annakvar veke, seier dagleg leiar Susanne Lie Vallestad.

Me ber om tålmod

Bildeserie
Det begynner å bli ei stund sidan det såg slik ut i Sveiogata. Bildet er teke 10. mars utanfor Kiwi med Vassbakk & Stol sine tilsette i travel aktivitet med å legga ned røyr. Vestavind har teke bilder undervegs utover våren, og det er berre å klikka vidare til neste.

Berre siste finpussen igjen

Abonnement
Frå i dag får du post to dagar i veka eine veka og tre dagar den andre veka.

No blir det post annankvar dag

Abonnement
Valkomiteen har innstilt Per Bjørn Habbestad som styreleiar for Moster 2024 AS.

Nytt styreverv for Habbestad

Abonnement
Politibil

Politiet måtte fjerna full mann

Ulovleg teine med 60 millimeter fluktopning. Den skal vera minst 80 millimeter.

Hummaren har også sommarferie

Abonnement
I Vestavind er det felles sommarferie og sommarstengt to veker i juli.

Vestavind stenger kontoret

Kyrkjestatistikken for Sveio sokn 2019 viser at det er stor aktivitet. På biletet Sveio kyrkje.

Fleire til nattverd i Sveio

Abonnement
Nok ein gong beslagla UP førarkort på E 39 ved Haukås.

Køyrde 48 km/t for fort

Abonnement
1. november byrjar den nye kommunalsjefen jobben i Sveio kommune.

Ny kommunalsjef er tilsett

Abonnement
Heile strekningen med ny gang- og sykkelveg er på 500 meter. På over halvparten av strekninga skal gang- og sykkelvegen leggast på sida av eksisterande veg. Straumavegen-krysset skal også endrast. Heile strekninga får LED-gatelys og betongrekkverk.

No blir det gang- og sykkelveg

Abonnement
Bil kolliderte med ungdommar på sykkel onsdag kveld.

Sjåføren har meldt seg

Abonnement