Nyhende

Ordførar Linn Therese Erve gjer eit hopp frå taket av hytta som blei vist fram i fjor haust. Sveio si dagsturhytte blir akkurat lik.

Suveren namnevinnar

Ein stor andel av ulukkene i trafikken skjer i ein fart som berre er litt over fartsgrensa, eller for fort etter forholda. Ifølgje Statens vegvesen er det ikkje berre råkøyring som er problemet, noko mange kanskje trur.

Stadig fleire held fartsgrensa

Sveio sin nye kantor, Alie Hamberg, spela på sin første gudstjeneste i soknet sist helg. Her i Valestrand kyrkje, der soknerådsleiar Tor Helge Hardeland og sokneprest Arild Steinsland ønska den nye kantoren velkomen.

Ny kantor tilsett i Sveio

Abonnement
Evelyn Reiersen med yngste og eldste dotter, Josefine (10 mnd.) og Pernille (7) ser fram til at undergangen dei bruker kvar dag blir friskare.

Spleisar på dekor til undergang

Abonnement
Slik ser pass ut no, men frå ein gong i haust vil dei som bestiller nytt pass få med ny utsjånad.

Sjekk når passet ditt går ut

koronasenter korona aksdal covid-19 tove stølsvik aina christin stokkenes-skiftun

Koronasenteret i Aksdal:

Testar med ro og stødige hender

Abonnement
Lag og organisasjonar tener pengar til eigne aktivitetar ved å halda basarar, cupar og konkurransar, til dømes. I år har mykje av dette blitt avlyst. For at offentlege og private verksemder kan halda fram med aktivitet, er det no mogleg å søkja fylket om pengar. Illustrasjonsfoto frå Storbasar i Førde 2014, der maskoten Fjærdinan blei presentert.

Vestland fylkeskommune:

Lyser ut 17,8 millionar kroner til kultur og idrett

Yrkes- og utdanningsmesser er ein fin arena for elevar som skal over i vidaregåande skule. Her kan dei læra om forskjellege utdanningsretningar og yrker – og prøva seg på utfordringar. Arkiv

Avgangselevar mistar alle aktivitetsdagar

Abonnement
bring pakkar netthandel

Leverer fleire pakkar til sveibuen

Abonnement
Maria Nesse hadde med seg seks skotne dyr –  fem store revar og ein mink. Revane er fanga i bås, ein sikker og god måte å ta rev på. Men det må tålmodigheit til, og fella må sjekkast ofte då reven blir fanga levande. Til venstre viltansvarleg i Sveio kommune, Dagfinn Bjørge og revejeger Vidar Høyland, busett på Straumøy.

Mange jaktar på Mikkel Rev

Abonnement
Den første dugnadsdagen var 12. september, der det blei gjort mykje.
F.v. Terje Mjånes, Johannes Lie, Helge Lien, John Kristian Økland, Alf-Helge Lien og Bengt Helgesen.

Treng folk til å skrapa av fjellet

Bua kultur- og friluftsbarnehage hadde i forkant av besøket gjennomført ei brannøving med evakuering. Det vart difor svært realistisk då brannbilane kom.

Brannvesenet med minikortesje for barnehagane

Manfred Volanthen, adm. dir. i Swire Oilfield Services og Oddvar Østensvik, gründar og tidlegare majoritetseigar i Helifuel AS.

Helifuel er kjøpt opp

Foto: HAAKON NORDVIK

Bestillingssystemet braut saman

Abonnement
20200917_085315

Millionar til breibandsutbygging i Sveio

To nøster som er redda ut frå ein kattekoloni.

Dyrebeskyttelsen Norge har hatt ein travel sommar:

Kattar utpeikar seg i Sveio

Ei korona-sikra forsamling klar for Songquiz.  Denne onsdagskvelden blei salmar og bedehussongar henta fram frå gløymselen og sunge med stor kraft.

Songquiz på soknehuset

Frå 15. september er bålforbodet oppheva.

Nyt hausten, vis bålvit

Tv-aksjonen 2020

Til kamp mot plastforsøpling

Abonnement
Sauesankarane var i utgangspunktet godt førebudde, men uheldige omstende førte til at dei måtte tilkalla hjelp for å koma seg ned frå fjellet. Under Ovaldsnuten i 1200 meters høgde, var det på fredagsnatta ekstreme vêrforhold. Og det var berre ein liten stein på storleik med ein Polo til å søka ly bakom.

Berga ned frå fjellet i siste time

Abonnement